piątek, 26 Sierpień, 2016 | Autor:

CDP1

Przed rokiem o Szczecinie usłyszał świat. Nowopowstały w tym mieście budynek Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza otrzymał prestiżową, międzynarodową nagrodę im. Miesa van der Rohe, zwaną potocznie architektonicznym Oscarem. Obiekt ten został uznany przez jury za najlepszy budynek powstały w Europie w 2015 r. Ponowny sukces Szczecin święci również w tym roku. Powstały naprzeciw wspomnianej Filharmonii kompleks Centrum Dialogu Przełomy otrzymał, wespół z rewitalizacją sadów w hiszpańskiej miejscowości Caledes de  Montbui, Europejską Nagrodę dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. Innymi słowy, został on wybrany na najlepszą przestrzeń publiczną Europy w 2016 roku. Szczecińska realizacja zostawiła w pokonanym polu 274 rywalizujące z nią obiekty z 33 krajów europejskich. Czyżby Szczecin stawał się europejską stolicą architektury i urbanistyki?

CDP2

CDP3

Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie to założenie architektoniczno-urbanistyczne autorstwa rodzimej pracowni projektowej KWK Promes z Katowic. Na jej czele stoi coraz bardziej rozpoznawany w kraju i na świecie polski architekt Robert Konieczny. Zwycięska realizacja jest pawilonem wystawowym Muzeum Narodowego, ukrytym pod ziemią po to, aby wyeksponować przede wszystkim znakomite sąsiedztwo tej przestrzeni publicznej, czyli m.in. budynek Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Centrum Dialogu Przełomy jest hybrydą budynku muzealnego i placu miejskiego, pełni swą funkcję będąc jednocześnie przedpolem, reprezentacyjnym placem przed zwycięzcą nagrody im. Miesa van der Rohe z 2015 r. Budynek można określić jako architekturę drugoplanową – ma on uzupełniać i dopełniać miejsce, w którym się znajduje, a nie konkurować z otaczającą go, dość dynamiczną, zabudową. Dach omawianego obiektu jest jednocześnie wybrzuszoną, falującą powierzchnią placu miejskiego. O istnieniu podziemnego kompleksu świadczą jedynie wyrastające płynnie spod ziemi jego obrzeżne fragmenty, w których mieści się m.in. strefa wejściowa. Zewnętrzne wykończenie Centrum stanowią szare płyty betonowo-celulozowe. Dzięki tej spójności materiału i oszczędnej formie obiektu, całość prezentuje się niezwykle skromnie i minimalistycznie. Na uwagę zwraca również uwagę ruchoma elewacja części naziemnej obiektu – za dnia jest ona otwarta i zaprasza przechodniów do odwiedzin, na noc natomiast obiekt zostaje szczelnie zamknięty. Rozwiązanie to Robert Konieczny zastosował już w jednym z zaprojektowanych przez siebie domów jednorodzinnych – Domu Bezpiecznym pod Warszawą. Należy zwrócić również uwagę na kontrast jasnej powłoki zewnętrznej budynku i utrzymanego w czerni wnętrza części ekspozycyjnej. Eksponaty wewnątrz tej części zostały podświetlone światłem punktowym, a część z nich to ekrany i kioski multimedialne. Główne wątki prezentowanej ekspozycji w muzeum to najważniejsze momenty z historii miasta i regionu z lat 1939-1989, czyli m.in. nazistowski Szczecin, wielkie wędrówki ludów po II wojnie światowej, polonizacja Pomorza Zachodniego, stalinizm, okres wyczekiwania na zmiany czy przełomy 1970/71, 1980/81 oraz 1988/89. Jury, które przyznało Centrum prestiżową nagrodę podkreśliło w uzasadnieniu, że jest to przestrzeń, w której mieszkańcy mogą poznać historię miasta, swoje korzenie, a jednocześnie jest to miejsce dla ich codziennej aktywności.

CDP7

CDP8

źródło zdjęć: http://www.bryla.pl/, http://archinea.pl/, http://www.dziennikzachodni.pl/

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lecz pingi są wyłączone.
Loading Comments…
more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>