czwartek, 24 Marzec, 2016 | Autor:

Konkurs na Zagłębiowski Park Sportowy został rozstrzygnięty, a zwycięską koncepcją okazał się projekt autorstwa pracowni JSK Architekci z Warszawy. Kontynuując ten wątek należy wspomnieć o rozpoczętych właśnie konsultacjach społecznych dotyczących wspomnianego przedsięwzięcia. Konsultacje będą trwały od 15 marca do 5 kwietnia br. Nie przyjęły one jednak formy spotkań przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami w celu przedyskutowania tematyki centrum sportowego. Konsultacje odbywają sie w formie ankietyzacji. Do wszystkich mieszkańców Sosnowca zostaną rozesłane ankiety, w których będą oni mieli odpowiedzieć na jedno pytanie: “Czy Twoim zdaniem powinien powstać Zagłębiowski Park Sportowy?”. Formularz z odpowiedzią “TAK” lub “NIE” należy, po podaniu swoich danych, złożyć do urny w jednym z punktów konsultacyjnych lub przesłać jego skan na adres mailowy konsultacje@um.sosnowiec.pl. Wielka szkoda, że magistrat nie zdecydował sie przeprowadzić spotkań z mieszkańcami, które chyba najlepiej pozwoliłyby im wyrazić swoje zdanie na temat całej inwestycji i jej szczegółów. Skoro władze zdecydowały się na przeprowadzenie konsultacji w formie ankiet to mogłyby przynajmniej dać mieszkańcom możliwość do wypowiedzenia się na temat nie tylko chęci powstania kompleksu, ale również pozwolić na wyrażenie ich zdania na temat jego lokalizacji, zakresu przedsięwzięcia, jego elementów składowych i ich wielkości etc. etc. Jednak wtedy takie konsultacje musiałyby (i powinny!) odbyć sie wcześniej, zanim zadeklarowano lokalizacje kompleksu i rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zespołu obiektów sportowych. Więcej informacji na temat konsultacji znajdą państwo pod adresem: https://konsultacje.sosnowiec.pl/konsultacja/104/zaglebiowski_park_sportowy.html .

To jedna z ważniejszych informacji dotyczących nowości w zakresie architektury i urbanistyki miasta Sosnowiec. A co innego ciekawego dzieje się bądź będzie działo w zakresie tej tematyki w mieście?

  • WYBURZĘ!  Hotel Aria, który rozpoczął swą działalność w 1975 roku a 31 lipca 2012 roku został wyłączony z użytkowania, ma zniknąć z powierzchni ziemi. Właściciel obiektu, Grupa Zasada, podjęła decyzję o rozbiórce obiektu. 2. Natomiast Śląski Uniwersytet Medyczny, czyli właściciel niedokończonego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Szkieletora postanowił zrównać z ziemią swój obiekt. Jest to pokłosiem braku chętnych na zakup budynku, mimo ogłoszenia kilku przetargów w tej sprawie.
  • SPRZEDAM! Pod młotek idzie Pałac Ślubów (przez pewien okres Galeria Extravagance) przy ul. 3-ego Maja. Nie jest to pierwszy ogłoszony przetarg na sprzedaż wspomnianego obiektu. Miasto postanowiło znacząco obniżyć cenę za nieruchomość przy jednoczesnym zobligowaniu oferentów do przedstawienia koncepcji na przyszłe wykorzystanie obiektu. Wyniki przetargu powinny zostać ogłoszone w najbliższym czasie. 2. Magistrat ogłosił również kolejny przetarg na sprzedaż budynku Szkoły Realnej przy ul. Żeromskiego. Oferty można składać do 5 kwietnia br.
  • PRZEBUDUJĘ! Urząd Miejski ma w planach przebudowę i termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto ma zostać zagospodarowana dotychczas nieużytkowana część budynku – chodzi o fragment, który do niedawna był użytkowany przez Uniwersytet Śląski a obecnie stoi pusty. Projekt przebudowy przewiduje usytuowanie na parterze wypożyczalni dla dorosłych, obcojęzycznej oraz multimedialnej, na 1 piętrze – czytelni, centrum edukacji regionalnej, informatorium oraz strefy młodego czytelnika, natomiast na 2 piętrze – biur. W piwnicy ma znajdować się zaplecze obiektu. Znaczącym zmianom ulegną również elewacje budynku, co obrazują poniższe wizualizacje. Będą one wykończone panelami kompozytowymi w kolorze białym oraz grafitowym tynkiem. Na ścianie zewnętrznej budynku ma również pojawić się ekran LED oraz głośniki kierunkowe w celu stworzenia interaktywnego miejsca czytania książek. Przewiduje sie również stworzenie placu wejściowego z małą architekturą od strony ulicy Zegadłowicza.

 biblioteka1

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 10000 cameraFocalLength (float): 27 cameraFov (float): 67.3432 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 3871.44 cameraTransform (m44f): [{-0.941255, -0.335041, 0.042276, 2704.52}, {-0.337698, 0.93385, -0.117834, 7248.61}, {0, -0.125189, -0.992133, 200}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 3999, 1999] displayWindow (box2i): [0, 0, 3999, 1999] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) MatID_01-03.B (half) MatID_01-03.G (half) MatID_01-03.R (half) MatID_04-06.B (half) MatID_04-06.G (half) MatID_04-06.R (half) MatID_07-09.B (half) MatID_07-09.G (half) MatID_07-09.R (half) MatID_10-12.B (half) MatID_10-12.G (half) MatID_10-12.R (half) MatID_13-15.B (half) MatID_13-15.G (half) MatID_13-15.R (half) MultiMatteElement.B (half) MultiMatteElement.G (half) MultiMatteElement.R (half) ObjID_01-03.B (half) ObjID_01-03.G (half) ObjID_01-03.R (half) ObjID_04-06.B (half) ObjID_04-06.G (half) ObjID_04-06.R (half) ObjID_07-09.B (half) ObjID_07-09.G (half) ObjID_07-09.R (half) ObjID_10-12.B (half) ObjID_10-12.G (half) ObjID_10-12.R (half) R (half) VRayBackground.B (half) VRayBackground.G (half) VRayBackground.R (half) VRayExtraTex_EnviroMirror1.B (half) VRayExtraTex_EnviroMirror1.G (half) VRayExtraTex_EnviroMirror1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRef

źródło: http://www.dziennikzachodni.pl/

 

Kolejna nowina. Zgodnie ze zwycięską koncepcją na stworzenie Zagłębiowskiego Parku Linearnego, przekształceniom ma ulec Egzotarium i przyległy do niego Park Kruczkowskiego. Powstaje obecnie koncepcja przebudowy i rozbudowy obiektu zgodnie z wytycznymi zwycięskiego pomysłu na wspominaną zagłębiowską inwestycję. Inspiracją dla nowej formy Egzotarium były błony liści. Nowy budynek ma mieć wymiary 71,5 x 35m i wysokość 25 m. Obiekt zaprojektowany zostanie jako konstrukcja kielichowa, której rzut oparty będzie na sześcioboku. Dominującymi materiałami wykończeniowymi będą szkło, beton architektoniczny i drewno tropikalne. Wnętrze obiektu będzie podzielone na trzy strefy klimatyczne: tropikalną, śródziemnomorską i pustynną. System kładek i tarasów będzie pozwalał na podziwianie roślinności z różnej perspektywy. Dużą atrakcją będzie również zbiornik wodny w części tropikalnej. Park Kruczkowskiego ma zostać natomiast przekształcony w ogólnodostępną przestrzeń ogrodową. Koszt całego przedsięwzięcia szacuje sie na ok. 40 mln zł.

egzotarium1

egzotarium11

egzotarium111

egzotarium1111

źródło: http://slask.eska.pl/

 

Metamorfozy doczeka się również lasek na Stawikach, który ma zostać przekształcony w zagajnik edukacyjny. Mają tutaj powstać ścieżki i przystanki edukacyjne, nie zabraknie również elementów małej architektury. Miasto chce przeznaczyć na omawiane przedsięwzięcie ok. 100 tys. zł.

stawiki

źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

 

  • ZBUDUJĘ! Dalsza ewolucja planów magistratu w sprawie działki za Sezamem, gdzie aktualnie znajduje się skwer. Nie powstanie tutaj ani obiekt handlowy ani obiekt centrotówrczy. Władze miasta chcą sprzedać działkę prywatnemu inwestorowi, który miałby postawić tutaj czterokondygnacyjny parking naziemny dla ok. 300 samochodów. Tego typu inwestycja ma zachęcić mieszkańców do pozostawienia auta na wspominanym parkingu a następnie poruszania sie po centrum miasta za pośrednictwem komunikacji publicznej.

 

Należy również wspomnieć o planach władz miejskich dotyczących rozbudowy Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadłowicza. Ma on zyskać nowy pawilon szpitalny, w którym mieścić się będzie nowoczesny OIOM. Koszt inwestycji to ok. 40 mln zł, a budowa pawilonu, która ma ruszyć w tym roku, potrwa 18 miesięcy.

szpital OIOM

źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

 

Przeobrażeniom ulegnie teren dawnej SP28 i Gimnazjum nr 10 przy ul. Północnej. Zgodnie z planami właściciela tych nieruchomości w częściowo wyburzonym i przebudowanym budynku dawnej szkoły ma powstać hostel, a w miejscu boiska szkolnego – pawilon usługowo-handlowy. Magistrat i mieszkańcy mają spore zastrzeżenia do planowanej inwestycji, jednak ostatecznie radni postanowili poprzeć starania inwestora i miasto nie będzie blokowało inwestycji.

sp28 1

sp28 2

źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

 

  • OTWARTE! W Klimontowie otwarto długo wyczekiwane Centrum Aktywności Rodzinnej. Obiekt mieści w sobie m.in. sale fitness, siłownię, pomieszczenia do gimnastyki oraz zmodernizowany basen. Koszt remontu wyniósł ok. 6,8 mln zł. Centrum mieści sie w obiektach po zlikwidowanej KWK Klimontów-Porąbka.

centrum aktywności rodzinnej

źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

 

Na chwilę obecną to tyle odnośnie do nowinek architektoniczno-urbanistycznych z miasta Sosnowiec.

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lecz pingi są wyłączone.
Loading Comments…
more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>