niedziela, 6 Grudzień, 2015 | Autor:

Po dłuższej przerwie powracamy z przeglądem architektoniczno-urbanistycznych nowinek z Sosnowca.

  • Pora na kilka informacji dotyczących przestrzeni handlowych w centrum miasta. Wreszcie udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy najemcami na targowisku przy ul. Szklarnianej (bezpośrednie sąsiedztwo CH Plaza) a Urzędem Miasta. Najpóźniej w 2017 roku przestrzeń ta ma zostać odnowiona i zmodernizowana. Ponadto przekształceniom ulega również dotychczasowe targowisko przy ul. Dekerta, które zostało zlikwidowane i wznoszony jest w jego miejscu nowy pawilon handlowy (prawdopodobnie PEPCO).
  • W Sosnowcu odsłonięto w ostatnim czasie 3 tablice pamięci. Wszystkie z nich zlokalizowane zostały w dzielnicy Pogoń. Przy zbiegu ul. Niepodległości i ul. Mireckiego odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców Sosnowca żydowskiego pochodzenia, którzy zostali zesłani do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Skąd akurat taka lokalizacja wspominanego monumentu z tablicą? Otóż właśnie na terenie dzisiejszego stadionu Czarnych Sosnowiec w czasie II wojny światowej dokonywano selekcji sosnowieckich Żydów. 12 sierpnia 1942 r. na stadionie zebrano ok. 26 tysięcy mieszkańców getta. Z tej grupy wyselekcjonowano następnie 8 tysięcy ludzi, którzy zostali, decyzją nazistów, skierowani do obozu zagłady. Kolejną pamiątkową tablicę umiejscowiono na skwerze u zbiegu ul. Orlej, Nowopogońskiej i Mariackiej. Upamiętnia ona Danutę Siedzikównę ps. Inka. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Jednostka Strzelecka 2037 Sosnowiec Związek Strzelecki Strzelec OSW, a fundatorem miasto. Wspomniana Inka jest jedną z ofiar terroru komunistycznego w Polsce. Sanitariuszka V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która wstąpiła w struktury Armii Krajowej, została po zakończeniu II wojny światowej aresztowana przez służby bezpieki, osadzona w więzieniu, a po długim przesłuchaniu i torturach, skazana na śmierć poprzez rozstrzelanie. Dopiero w marcu br. udało się zespołowi IPN ustalić miejsce jej pochówku. Ostatnie utworzone miejsce pamięci znajduje się natomiast przy ul. Będzińskiej, w sąsiedztwie Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.  Odsłonięto tam obelisk z tablicą upamiętniającą nauczycieli z Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, którzy podczas okupacji hitlerowskiej, narażając swoje życie, prowadzili tajne zajęcia edukacyjne w języku polskim oraz kształcili postawy patriotyczne pośród dzieci i młodzieży. W omawianym miejscu nie tylko stanął wspomniany obelisk, ale również utworzono  swego rodzaju galerię murali odnoszących sie do czasów okupacji nazistów. Zostały on wykonane na filarach pobliskiego wiaduktu, a prezentują sie następująco…
  • Omawiając nowe miejsca w Sosnowcu, upamiętniające ważne postacie, organizacje i wydarzenia, należy też wspomnieć o pewnym wyjątkowym miejscu o znaczeniu historycznym, które zostało ostatnimi czasy lekko zrewitalizowane. Mowa o Trójkącie Trzech Cesarzy, czyli zlokalizowanym u zbiegu Białej Przemszy, Czarnej Przemszy i Przemszy, współcześnie na granicy Sosnowca i Mysłowic, miejscu, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały sie granice trzech europejskich potęg: Prus (później Niemiec), Austrii (później Austro-Węgier) oraz Rosji. Ta niewielka odnowa polegała na zamontowaniu nowych ławek, ław, stojaków na rowery oraz postawieniu zadaszonej altany.
  • Pora na słów kilka o glosowaniu w tegorocznym budżecie obywatelskim. Udział w głosowaniu wzięło prawie 39 tysięcy mieszkańców, czyli frekwencja kształtowała się na poziomie ok. 22%. Najwyższa frekwencja dotyczyła dzielnicy Maczki, natomiast najniższa – dzielnicy Niwka. Mieszkańcy mogli oddać głos w trzech kategoriach: projekt w strefie edukacyjnej, w strefie mieszkańca oraz w strefie drogowej. Szczegółowe wyniki głosowania mogą państwo znaleźć pod poniższym linkiem: http://bi.gazeta.pl/im/0/19107/m19107520,Prezentacja-wynikow-glosowania-budzetu-obywatelskiego.pdf
  • Wspominaliśmy już o licznych planach magistratu dotyczących modernizacji centrum miasta. Kolejnym pomysłem są przekształcenia dotyczące ul. Małachowskiego. Władze miasta zastanawiają się nad wyłączeniem lub ograniczeniem ruchu samochodowego na wspomnianej ulicy, co ma być ukłonem w stronę pieszych. Zamierzeniem magistratu jest stworzenie tutaj miejsca gdzie mieszkańcy mogliby spędzać swój wolny czas. Stąd też rozmowy władz z potencjalnymi nabywcami, których efektem ma być otwarcie nowych lokali gastronomicznych przy wspomnianej ulicy. Ponadto tak urzędnikom jak i mieszkańcom zależy również na poprawie estetyki ulicy. Efektem tego jest zaprezentowany projekt rewitalizacji, który zakłada nie tylko wymianę nawierzchni i przekształcenia ciągów komunikacyjnych, ale również stworzenie placu oraz wprowadzenie nowej zieleni i elementów małej architektury.

żródło: https://www.facebook.com/

  • Tak będzie wyglądał zmodernizowany i przystosowany do nowych funkcji dworzec w Maczkach?

  • Jaka przyszłość czeka zamkniętą niedawno KWK Kazimierz-Juliusz? Miasto zabiega o przejęcie kolejki wąskotorowej wraz z infrastrukturą. Prezydent miasta wspominał również o staraniach zachowania szybu kopalnianego i niektórych pokopalnianych budynków. Pojawiają się plany utworzenia w tym miejscu tzw. “ścieżki węgla”, czyli skansenu, który byłby świadectwem industrialnej przeszłości Zagłębia.
  • Na koniec nowe inwestycje sportowe. W Zagórzu planowana jest budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Monte Cassino. Istniejący budynek szkoły ma zostać rozbudowany o krytą pływalnię, która byłaby wyposażona w 8-torowy basen o wymiarach 25×16,5m, brodzik, basen rekreacyjno-rehabilitacyjny oraz saunarium. Obiekt miałby powstać do 2018 roku.

źródło: http://www.zso5.sosnowiec.pl/

  • Natomiast w Klimontowie, również do 2018 roku, ma powstać kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscu istniejącego stadionu przy ul. Hubala Dobrzańskiego. Założenia przewidują adaptację trawiastego boiska piłkarskiego, budowę nowych trybun i budynku z szatniami, a także uruchomienie toru do jazdy na rolkach, toru do jazdy crossowej BMX oraz parku linowego. Wypadałoby wspomnieć również o największej inwestycji sportowej i nie tylko planowanej w niedalekiej przyszłości przez magistrat, czyli planach budowy Wielofunkcyjne Centrum Sportowego w pobliżu Górki Środulskiej. Ale o tym w kolejnym, oddzielnym wpisie…

źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lecz pingi są wyłączone.
Loading Comments…
more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>