wtorek, 11 Sierpień, 2015 | Autor:

Witamy i zapraszamy do zapoznania sie z kolejną porcją archinowinek dotyczących Sosnowca.

  • Zacznijmy od rozstrzygniętego pod koniec czerwca konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Celem konkursu było stworzenie “zielonej infrastruktury” łączącej leżące w dolinie Przemszy i Brynicy tereny zielone następujących gmin: Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Siewierza, Sławkowa, Psar oraz Miasta Będzin. Efektem tego przedsięwzięcia miało być stworzenie infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom regionu i turystom – wypoczynek, rekreację oraz edukację. Ponadto zabiegi te miały przyczynić się do stworzenia ciągłego ekosystemu nadrzecznych terenów zieleni, podnoszącego ich bioróżnorodność i kształtującego pozytywny wizerunek Zagłębia. Poszczególne punkty węzłowe wyznaczone dla każdej z gmin miały zostać powiązane siecią komunikacji pieszo-rowerowej. Konkurs wygrała grupa ARUP sp. z o.o. z Krakowa. Oto jak Jury uzasadniło swój werdykt:

 

Koncepcja przedstawia spójną i czytelną strukturę parku obejmującą elementy przyrodnicze i kulturowe. Są one we właściwy sposób powiązane siecią tras pieszych i rowerowych. Część z nich wykorzystuje nieczynne trasy kolejowe. Wyznaczono sieć węzłów obejmujących dystrybucję i obsługę ruchu użytkowników parku połączonych z dworcami kolejowymi. Na trasach przewidziano rozmieszczenie punktów obsługowych i wypoczynkowych zlokalizowanych w atrakcyjnych obiektach technicznych i komunikacyjnych (m.in. w wagonach kolejowych). Zaproponowano sposoby zachowania różnorodności biologicznej obszaru oraz miejsca jej wzbogacenia prezentując metody renaturyzacji odcinków rzek i wyznaczając obszary do rewitalizacji. Tereny wskazane do dokładniejszego opracowania zagospodarowano z uwzględnieniem preferencji użytkowników. Przewidziano zróżnicowany i atrakcyjny program użytkowy rozmieszczony racjonalnie w przestrzeni. Na podkreślenie zasługuje szeroka gama form zielni urządzonej (aleje, szpalery, labirynty, łąki itd.) oraz atrakcyjna architektura. Mała architektura w formach wynikających z preferencji naturalnych materiałów w szerokim zakresie uwzględnia potrzeby rowerzystów oraz wykorzystująca potencjał różnych miejsc (wały, nieczynne torowiska i stacje kolejowe, różne ukształtowanie koryta rzek). Koncepcja systemu informacji wizualnej opiera się na czytelnej zasadzie przyporządkowania swoistych elementów (m.in. gatunków drzew) do obszarów poszczególnych gmin

 

Poniżej zamieszczamy plansze prezentujące zwycięski projekt (źródło: http://www.parklinearny.pl/):

W Sosnowcu na taki wspominany wcześniej punkt węzłowy wytypowano Park Miejski im. Leona Kruczkowskiego leżący nad rzeką Brynicą. Największą atrakcją tego parku jest Egzotarium funkcjonujące od 1956 roku. Jakie rozwiązania laureaci zaproponowali dla wspomnianego sosnowieckiego parku?

 

park Kruczkowskiego

 

egzotarium

 

egzotarium2 poprźródło: http://www.parklinearny.pl/

Głównym elementem i dominantą parku ma być nowy budynek egzotarium, który ma zyskać swobodną i dość organiczną formę kontrastującą z dotychczasowym prostoliniowym układem ścieżek. Konstrukcję nowej kubatury ma tworzyć wielokrzywiznowa struktura stalowa w ustroju arboralnym (przykład:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Brytyjskie#/media/File:British_Museum_Great_Court_roof.jpg). W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego budynku mają zostać ukształtowane place wejściowe o podobnej, swobodnej formie. Dotychczasowy, prostoliniowy układ ścieżek ma zostać zachowany i jedynie zrewitalizowany. Istniejąca oś parku ma naprowadzać na nowy budynek egzotarioum. Nowymi elementami parku mają być natomiast nowoutworzona przyrodnicza ścieżka edukacyjna oraz Pinarium – zbiór przeróżnych gatunków sosen usytuowanych w 3 przykładowych rodzajach siedlisk (tereny górskie, podmokłe oraz suche/piaszczyste). Ponadto na omawianym terenie przewidziano utworzenie – bezpośrednio nad Brynicą – skateparku oraz strefy agility (sport psów), a w sąsiedztwie egzotarium – strefy seniora (zieleniec) oraz ogólnej strefy rekreacji (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, polana rekreacyjna).

Nowy pomysł na zagospodarowanie sosnowieckiego parku wydaje się dość ciekawy – nie tylko ze względu na formę, podział funkcjonalny, ale również symbolikę – Pinarium to ogród botaniczny z sosnami, co jest nawiązaniem do nazwy miasta. Bardzo śmiałym i odważnym pomysłem jest również zaproponowana forma nowego budynku egzotarium. Cała koncepcja jest dość nowatorska i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych gmin ujętych w pracy konkursowej. Pytanie tylko czy ten polot i fantazja nie przekreślą szans omawianej koncepcji na jej realizację… Nowatorstwo = efekt = koszty…

Jeśli zainteresował państwa temat konkursui chcieliby państwo zapoznać się z dogłębniejszą analizą zwycięskiego projektu to zapraszamy do przeczytania naszego wpisu pod podanym linkiem:  http://www.architekt.bedzin.pl/blog/?p=4700.

  • Pora na garść innych, nie mniej interesujących informacji. Magistrat postanowił rozpisać przetarg nad prace związane z odrestaurowaniem i przystosowaniem do pełnienia nowej funkcji dworca kolejowego w sosnowieckich Maczkach. W budynku dworca ma działać Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto ma zostać wyremontowany jeszcze jeden pobliski budynek kolejowy, w którym będą się mieścić usługi handlu i gastronomii. Dopełnieniem omawianych przekształceń ma być ukształtowanie nowego placu pomiędzy wspomnianymi budynkami oraz budowa przejścia podziemnego pod torowiskiem, łączącego obydwie kubatury. Dużym wyzwaniem będzie przede wszystkim odrestaurowanie zabytkowego budynku dworca, którego wnętrza i zewnętrze, poprzez wieloletnie nieużytkowaniem są dość mocno zniszczone. Przedsięwzięcie ma na celu odzyskanie przez zabytkowe, pokolejowe budynki dawnego blasku oraz aktywizacje całej dzielnicy od pokoleń związanej z kolejnictwem.

Maczki1

 

Maczki4źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

  • W mieście pojawiły się kolejne murale. Kilka prac ozdobiło ścianę przy stadionie lekkoatletycznym przy Al. Mireckiego. Przedstawiają one różne dyscypliny sportu. Mural powstał w związku z odbywającymi się m.in. w Sosnowcu Igrzyskami Polonijnymi.  Inny mural pojawił się natomiast w przejściu podziemnym pod ulicą Braci Mieroszewskich na Zagórzu. Powstał on z okazji rocznicy wybuchu Powstania  Warszawskiego i przedstawia anonimowego powstańca na wymownym, czerwonym tle.

DSC00666 popr

 

DSC00667 popr

 

DSC_0938źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

mural PWźródło: http://www.dziennikzachodni.pl/

  • Ekstrakrótko – pozostałe newsy. Klimontów: planowana budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Hubala Dobrzańskiego 99a (modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego, stworzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, mini parku sportów ekstremalnych, boiska wielofunkcyjnego, łączek piknikowych). Centrum: nieudana kolejna próba sprzedaży tzw. Szkiletora (niedoszłej siedziby Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) – prawdopodobne plany wyburzenia obiektu straszącego od kilkudziesięciu lat. Kazimierz Górniczy: inicjatywa mieszkańców, aby ostatnią zagłębiowską kopalnię KWK Kazimierz-Juliusz zachować, przynajmniej w części, jako skansen, izbę pamięci, muzeum lub tym podobne.

 

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz lub wysłać trackback ze swojej strony.
Loading Comments…
more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>