sobota, 22 Październik, 2016 | Autor:

Najciekawsze newsy dotyczące architektury i urbanistyki Sosnowca z ostatnich tygodni…

Budżet Obywatelski nr 3

14 października br ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu, w którym to przedsięwzięciu sosnowiczanie mogą głosować na zagospodarowanie swojej okolicy. Mieszkańcy mogą oddać swój głos na jeden projekt z Lokalnych Stref Konsultacyjnych (nie musi być to strefa, którą zamieszkują) oraz jeden projekt ze Strefy Edukacji. Głosowanie potrwa do 24 października br., a udział w nim można wziąć za pośrednictwem strony internetowej: https://obywatelski.sosnowiec.pl/. Istnieje również możliwość osobistego doręczenia wypełnionego formularza do Punktu Konsultacyjnego lub Biura Obsługi Interesanta w UM, a także opcja głosowania korespondencyjnego – przesłania pocztą swojego głosu do Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta w Sosnowcu. Karty do glosowania można pobrać na w/w stronie internetowej lub w Punktach Konsultacyjnych. Czym jednak jest wspomniany budżet obywatelski? Jest to przedsięwzięcie, w którym mieszkańcy współdecydują o przeznaczeniu części budżetu miejskiego na konkretne projekty zatwierdzone wcześniej przez magistrat z puli propozycji zgłoszonych przez samych mieszkańców. Projekty, które uzyskają w głosowaniu największe poparcie w każdej ze stref będą w kolejnym roku realizowane przez miasto. Magistrat przeznaczył w tym roku na realizację zwycięskich projektów ok. 7 mln zł – 5mln zł zostanie rozdzielone pomiędzy Lokalne Strefy Konsultacyjne, a kolejne 2 mln zł zostaną przeznaczone na Strefę Edukacji. Sosnowiczanie złożyli w tym roku 155 propozycji projektów, z których 133 propozycje zostały zatwierdzone przez UM. Do najciekawszych projektów zgłoszonych przez mieszkańców należą m.in. “Rewitalizacja ulicy Małachowskiego” (nowe latarnie, ławki i stojaki na rowery, nasadzenia nowych drzew, zamontowanie na skwerze 4-metrowego stylizowanego zegara i pompy żeliwnej), “Bulwar Czarnej Przemszy” (budowa wzdłuż brzegu rzeki ścieżki rowerowej i ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem, ławkami, stolikami, stojakami na rowery etc.), “Park Relaksu Wawel” (zagospodarowanie skweru przy Poziomie 44: wodotryski, ławki-leżaki, latarnie, stacja rowerowa, ścieżki, nowe nasadzenia zieleni), “Tor rowerowy – Dirtpark” (budowa toru do profesjonalnego uprawiania kolarstwa grawitacyjnego w Klimontowie), “Bajkowy ogród u Jana Brzechwy” (PM nr 31 – Ostrowy; remont ciągów pieszych i oczka wodnego, stworzenie labiryntu z krzewów i doświadczalnego ogrodu warzywno-kwiatowego, budowa toru przeszkód do ćwiczeń sprawnościowych oraz altany i miejsca na ognisko).

Umowy na budowy, przebudowy, rozbudowy…

W ostatnim czasie miasto podpisało kilka umów z projektantami i wykonawcami, które dotyczą nowych inwestycji w Sosnowcu. Do najważniejszych z nich należą:

  1. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej Zagłębiowskiego Parku Sportowego (stadion piłkarski, hala sportowa, lodowisko oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów) ze zwycięzcą rozstrzygniętego w lutym br konkursu – biurem projektowym JSK Architekci. Koszt dokumentacji ma wynieść ponad 6,3 mln zł. Projekt ma być gotowy w grudniu 2017 roku. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na rok 2018.1
  2. Podpisanie umowy na termomodernizację i przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu z wybranym w ramach przetargu wykonawcą – firmą budowlaną Przemysłówka (wykonawca przebudowy dawnego kina Muza na salę widowiskowo-koncertową). Koszt inwestycji ma wynieść ok. 20,5 mln zł. Prace mają zostać zakończone do końca 2017 roku.biblioteka1
  3. Podpisanie umowy na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą – firmą budowlaną Mazur z Jankowic. Inwestycja ma kosztować miasto ok. 14,5 mln zł. Obiekt ma być gotowy w połowie 2018 roku.zagórze2
  4. Podpisanie umowy na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Maczkach, który ma przekształcić się w Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Planowane prace obejmują przebudowę budynku dworca (część pomieszczeń zostanie przeznaczona na cele naukowo-dydaktyczne, a w części zostanie przywrócona obsługa podróżnych) i pobliskiego byłego budynku warsztatów szkolnych, które zostaną połączone ze sobą przejściem podziemnym pod torami kolejowymi. Inwestycję poprowadzi konsorcjum firm P.A. Nova, TWS GP oraz Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Socar. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na prawie 39 mln zł.maczki3
  5. Podpisanie umowy na termomodernizację i przebudowę dwóch sosnowieckich przedszkoli z wyłonionymi w ramach przetargu wykonawcami. Miasto przeznaczyło na realizację tych inwestycji 5,7 mln zł. Przedszkole Miejskie nr 20 (Niwka) przebuduje firma Iveko z Libiąża, natomiast pracami w Przedszkolu Miejskim nr 47 (Stary Sosnowiec) zajmie się przedsiębiorstwo budowlane Piaskowski i Spółka z Dąbrowy Górniczej.Przedszkole20Przedszkole47

Nowości w zieleni

Stawiki wzbogaciły się o nową atrakcję, a mianowicie o ścieżkę edukacyjno-ekologiczną. Ścieżka ta daje mieszkańcom możliwość zapoznania się z roślinnością i drzewostanem tego terenu. Wyznaczona trasa liczy ok. 700m i jest zlokalizowana pomiędzy kąpieliskiem a kompleksem piłkarskim. Ścieżka liczy 8 stacji i prowadzi przez tereny leśne, torfowiska, powierzchnie łąkowe i trawiaste. Poza tablicami informacyjnymi pojawiły sie tutaj m.in. ul pokazowy, siedziska czy wiata dla odwiedzających.

Obecnie trwają również prace przy budowie ogrodu jordanowskiego w Parku im. J. Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Inwestycja ma być gotowa w listopadzie tego roku. Docelowo powstający ogród ma być przestrzenią rekreacyjną o powierzchni ok. 13 tys. m2, czyli trzykrotnie większą od tej powstałej w Parku Sieleckim. Ogród ma być podzielony na kilka stref, takich jak: dla małych, średnich i dużych dzieci z różnego rodzaju urządzeniami do zabawy i rekreacji, rekreacyjnej, fitness z siłownią, odpoczynku (stoliki z siedziskami) oraz reprezentacyjnej (fontanna z dyszami oraz pergola z zadaszeniem).

Nosorożec w mieście

W ubiegłym roku przy ul. Warszawskiej powstał mural przedstawiający żółtą Warszawę na tle jednego z sosnowieckich podwórek. Malowidło to zapoczątkowało akcję Zamku Sieleckiego i Muzeum w Sosnowcu w ramach, której co roku ma pojawiać się w mieście nowy mural. W tym roku mural zyskała kamienica przy ul. 3 Maja, czyli dawny dietlowski dom robotniczy. Malowidło przedstawia wizerunek nosorożca na kolorowym, geometrycznym tle. Artysta Ryszard Grzyb, który jest autorem pracy chciał, aby przy wejściu do Parku Sieleckiego znalazł się „obraz pełen energii”. Mural został wykonany według jego projektu przez dwóch doktorów sztuk plastycznych – Krzysztofa Rzeźniczka i Piotra Kossakowskiego.

20161022_095646popr

Nowy Trójkąt Trzech Cesarzy?

Trójkąt Trzech Cesarzy to lokalizacja leżąca w dorzeczu Białej Przemszy, Czarnej Przemszy i Przemszy, która w latach 1846-1915 była miejscem zbiegu granic trzech ówczesnych europejskich mocarstw (cesarstw): Prus (potem Niemiec), Austrii (potem Austro-Węgier) i Rosji. Obecnie terenu ten leży w granicach Sosnowca, Mysłowic i Jaworzna. Pojawiła się szansa na wykorzystanie i ożywienie tego miejsca za sprawą projektu zintegrowanej inwestycji terytorialnej łączącej miasta Metropolii Śląskiej, który opiera się na rewitalizacji dawnej linii kolejowej. Projekt zakłada wykorzystanie posiadanych przez jeden podmiot JST nieruchomości gruntowych położonych w jednym ciągu komunikacyjnym, który na odcinku ok. 33 km łączy takie miasta jak: Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Dąbrowa Górnicza. Omawiany korytarz komunikacyjny prowadziłby od mostów na Trójkącie Trzech Cesarzy (włącznie z mostami) wzdłuż rzeki Przemszy, Brynicy, stawów Hubertus po Park Zielona w Dąbrowie Górniczej. Główne założenia projektu to:

  • Stworzenie multifunkcjonalnego, linearnego parku krajobrazowego wraz z budową obiektów usługowych, centrów biznesowych i rekreacyjnych, powiązanych z historią danego miejsca.
  • Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, w tym rowerów miejskich zasilanych panelami fotowoltaicznymi, wraz z wydzielonym pasem dla niskoemisyjnego środka transportu publicznego; budowa drogi łączącej miasta aglomeracji śląskiej.
  • Realizacja koncepcji urbanistycznej tarasu widokowego, galerii wraz z obiektem hydrotechnicznym Elektrowni Wodnej III Cesarzy.

Aby inicjatywa ta doczekała się realizacji potrzebne jest jednak wsparcie władz samorządowych. Więcej informacji o całym przedsięwzięciu można znaleźć pod adresem: http://www.architekt.bedzin.pl/blog/?p=5135.

Pałac Ślubów reaktywacja

Pałac Ślubów zyskał nowego nabywcę, który energicznie przystąpił do prac remontowych tego lekko podniszczonego obiektu. Obecnie prace prowadzone są w przyziemiu budynku, które zostało nieznacznie poszerzone i zyskało nowe przeszklenia. Ponadto stawiane są ścianki działowe, które wprowadzą nowy podział tej przestrzeni. Docelowo obiekt ma w ciągu dnia być galerią prac młodych artystów, natomiast wieczorami ma pełnić funkcję sal bankietowych.

 

Pomiędzy Netto a Kauflandem

Pawilony handlowe wyrastają ostatnio jak grzyby po deszczu. Kolejny z nich powstaje w Sosnowcu przy al. Mireckiego, pomiędzy supermarketem Netto a supermarketem Kaufland. Powstający obiekt będzie parterowym budynkiem składającym się z 3 segmentów. W każdym z nich będzie mieścił się prawdopodobnie samodzielny lokal usługowy. Na razie nie wiadomo jeszcze jakie sklepy pojawią się w tym miejscu.

 

 

źródło zdjęć i grafik: zbiory własne oraz http://www.twojezaglebie.pl/

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lecz pingi są wyłączone.
Loading Comments…
more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>